Temamøtet 9. oktober

Lørenskog Husflidslag arrangerer temamøtet onsdag 9. oktober kl 1900-2100 på Skårer gård.

Denne kvelden får vi besøk av Marianne Tomasgård som vil orientere om utstillingen "Folkemusikk og nasjonalisme" som skal holds i Lørenskog Hus i tiden 1. november-11. desember 2019. Husflidslaget skal delta i utstillingen med Lørenskogdrakten og produkter i gamle håndverksteknikker. Utstillingen blir et samarbeid mellom Lørenskog kommune, Akershus musikkråd, Historielaget, Bygdekvinnelaget og Husflidslaget.

Marianne Tomasgård fra Nannestad er felespiller med lang fartstid bl.a. som leder av Norges første kvinnelige spelemannslag Honndalstausene. Hun forvalter folkemusikkarven etter sin far, bestefar og oldefar fra Hornindal og har de siste årene forsket på folkemusikktradisjonene i Akershus.

Hun jobber til daglig som folkemusikkonsulent for Akershus og Østfold musikkråd, der hun bl.a. samler inn lokal folkemusikk og formidler det videre til spelemannslag, kulturskoler, barn og unge. Hun har nylig bosatt seg i Lørenskog (Hammer prestegård) og fortsetter sitt arbeid med å fremme kunnskap om og interesse for folkemsikk og folkedans.

Høstens store samarbeidsprosjekt er utstillingen "Folkemusikk og nasjonalisme". Marianne er ellers medlem av Lørenskog Historielag og jobber tett med kulturavdelingen i kommunen for å fremme større bevissthet rundt lokal kulturarv.

På møtet vil hun også fortelle litt om arbeidet sitt med d lokale folkemusikktradisjonene i Akershus. Hun har også med fela si og vil spille litt lokal folkemusikk.

VELKOMMEN TIL ET SPENNENDE TEMAMØTE!