Temamøtet 9. oktober med felespill

På Lørenskog Husflidslags temamøte 9. oktober 2019 hadde vi besøk av Marianne Tomasgård. Hun er folkemusikkonsulent i Akershus og Østfold, og underholdt også med folkemusikk fra Akershus på fela si!

Hun er prosjektleder for utstillingen "Folkemusikk og nasjonalisme" som skal holdes i Kunstsalen i Lørenskog Hus i tiden 1. november-8. desember 2019. Utstillingen er utlånt fra Valdres folkemuseum. Historielaget, Hunar, Bygdekvinnelaget og Husflidslaget er samarbeidspartnere for utstillingen.

Vi skal stille ut Lørenskogdrakten og enkelte gjenstander i gamle teknikker slik som tæger, karveskurd, treskjæring og rosemaling.

Åpningsdagen er fredag 1. november 2019 kl 1800. Ordfører Ragnhild Bergheim foretar offisiell åpning av utstillingen, og Ole og Knut Aastad Bråten vil spille langeleik og Valdresspringar.

Husflidslagets medlemmer oppfordres til å møte opp ved åpningen av utstillingen, gjerne ikledd bunad!