Temamøte med filering

Lørenskog Husflidslag arrangerer temamøte tirsdag 18. septemer kl 1900-2100 på Skårer gård, i kjelleren på låven.

Dette blir høstens første temamøte og skal handle om Filering. Vi får besøk av Karin Kristiansen og Hilde Fauchald som vil vise og fortelle om denne kunsten. Dette er en gammel håndarbeidsteknikk hvor man tar utgangspunkt i et nett som ligner et finmasket fiskegarn. Filering har vært mye brukt til brikker, løpere, duker og gardiner.

Vi holder også kurs i Filering 3.-4. november 2018.