post@lorenskog-husflidslag.no

Temamøte 16. november 2022

På Lørenskog Husflidslags temamøte onsdag 16. november 2022 får vi besøk av Helén Moum Østbye fra Lørenskog Historielag. Hun vil fortelle om:

"Lørenskogs historie fra 1908 og frem til idag"

Helén har seg godt inn i historien om gårder og husmannsplasser i bygda vår, og vil snakke om de store forandringene som har skjedd i Lørenskog fra 1908 (da vi ble egen kommune) og frem til idag.

Gled deg til et spennende foredrag!

Møtet holdes i det nye kjøkkenet i låven på Skårer gård (inngang fra tunet) kl 1900-2100.

Møtet er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer.

VELKOMMEN!