Smittevernfrakker

Lørenskog Husflidslag fikk forespørsel fra kommunen rett før påske om vi kunne sy smittevernfrakker, og kommunen skulle skaffe stoff og mønster. Medlemmene våre viste stor interesse for dette, og 32 meldte seg interesserte. 

Skjærtorsdag ble materialpakker delt ut, og allerede 20. april kunne vi overlevere de første 50 frakkene til kommunen. 
Ordfører Ragnhild Bergheim var til stede ved overrekkelsen, og vi fikk fin omtale i Romerikes Blad. 

Vår dugnad fortsatte, og nå er vi ved veis ende. Resten av frakkene ble overlevert i forrige uke, og vi har totalt sydd 137 smittevernfrakker. Vi planla at medlemmene som var med på dugnaden skulle sy 3 frakker hver. Mange har påtatt seg å sy flere, og rekorden ble satt av Bjørg Haug som har sydd 25 stk! Vi er imponerte! Vi retter stor takk til alle medlemmer som var med på innsatsen til denne meningsfylte dugnaden!