Dette er din stemme for godkjenning av dokumenter for årsmøtet i Lørenskog Husflidslag.
Fyll ut med "Ja" eller "Nei" hvorvidt du godkjenner de forskjellige årsmøtedokumenter eller ikke.

 
Sendes innen utgangen av onsdag 10. mars 2021.
Fornavn*
Etternavn*
Adresse*
Postnr*
Poststed*
Tlf/mobil*
E-post*
Medlem i Lørenskog Husflidslag? Ja/Nei*
Godkjenning av dokumenter, kryss av for de følgende dokumenter:
Dagsorden med forslag referent og underskrift av protokoll
Årsmelding 2020
Regnskap 2020
Virksomhetsplan, strategi og budsjett 2021
Valgkomiteens innstilling
Hvis nei, skriv inn komiteen/verv, Valgkomiteens forslag og ditt alternative forslag