Retningslinjer for kursdeltakelse

Retningslinjer for kursdeltakelse i Lørenskog Husflidslag:
 • Kursdeltakerne får e-post eller brev med all informasjon om kurset og hva de må ha med av hjelpemidler og lignende i forkant av kurset.

 • Det er bindende påmelding til alle våre kurs senest 14 dager før det starter. Om det da ikke er nok påmeldte blir kurset avlyst og beskjed gis per e-post eller telefon/sms til de påmeldte deltakerne.

 • Ved avbestilling av kursplass senere enn 14 dager før kursstart, må hele kursavgiften betales, med mindre avbestillingen skyldes sykdom og legeattest framlegges. Da vil vedkommende få tilbakebetalt kursavgiften, fratrukket et gebyr på kr 150,-.

 • Kursavgiften må, om ikke annet er oppgitt, være betalt 1 uke før kursstart til konto 1286.44.84326. Husk å skrive i merknadsfeltet hvilket kurs det gjelder, samt navnet på den som deltar på kurset hvis det er en annen som betaler enn den som deltar.

 • Hvis lærer/kursarrangør skaffer materialer, må dette betales i tillegg.

 • Kursavgift dekker normalt ingen materialkostnader.

 • Familierabatt (samme husstand) er 50 % for nr. 2 som går på samme kurs.

 • For medlemmer i Lørenskog Husflidslag gir vi 25% rabatt fra kurs nr. 2 samme sesong. Husk å gi beskjed ved påmelding!

 • Studenter, skoleungdom og trygdede betaler kursavgift som medlem.

 • Medlem av annet lokallag i Norges Husflidslag betaler kursavgift som medlem.

 • Aldersgrense på voksne kurs er 14 år.

 • Deltakerne på kurs må sammen rydde lokalet ved kursets slutt og lokalet må forlates som ved ankomst.