Orientering om årsmøtet 2024

Lørenskog Husflidslag holder årsmøte 8. februar 2024 kl 1830 i kjøkkenet på låven (Fjøset) på Skårer gård (inngang fra tunet). 


Vi ber alle selv printe ut dokumentene og ha med til møtet. 

Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for 2024.

Etter årsmøtet fortsetter vi med temamøte: "Norske strikketradisjoner" v/Nina Granlund Sæther.

VELKOMMEN!