Koronavirus - hva skjer videre

Lørenskog Husflidslag beklager at alle aktiviteter på Skårer gård avlyses også i tiden fremover, inntil ny beskjed kommer. 

Vi håper situasjonen bedrer seg til høstsemesteret, og er nå i gang med planlegging av kurs og læringsverksteder, oppstart blir fra 1. september. Vi må imidlertid ta forbehold om at kursene lar seg gjennomføre.

Skulle situasjonen endre seg vil vi informere om det.