Juleavslutningen

Lørenskog Husflidslag holdt juleavslutning 12. desember 2019, hvor Signe Berg ble  utnevnt til æresmedlem i laget vårt.

Signe har gjennom flere år bidratt til at gamle rødlisteteknikker blir tatt vare på. Hun karder og spinner, binder tæger, skjærer karveskurd, driver med plantefarging og har holdt kurs i brodering av bunad.

Våren og høsten 2019 skal hun holde kurs i plantefarging av strikkegarn. 

Vi sender en stor takk til Signe for all kunnskapen hun deler med oss i Husflidslaget!