post@lorenskog-husflidslag.no

Innkalling til årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Husflidslag tirsdag 7. februar kl 1830 på Skårer gård. Møtet holdes i det nye kjøkkenet på låven med inngang fra tunet.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsberetning  2022
4. Revidert regnskap 2022
5. Virksomhetsplan og budsjett for 2023
6. Innkomne saker
7. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes innen 31. desember 2022 til:

Lørenskog Husflidslag, Pb 146, 1471 Lørenskog eller som epost til: post@lorenskog-husflidslag.no.

Saker som kommer inn etter fristens utløp vil ikke bli behandlet på årsmøtet.

Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for 2023.

Sakspapirer vil bli lagt ut på lagets hjemmeside.

Lørenskog, 12. desember 2022
Styret