Foredraget om fremtidsfullmakt fra årsmøtet

Lørenskog Husflidslag holdt årsmøte 07.02.2023.

Etter årsmøtet hadde vi invitert advokat Dennis Sander fra advokatfirmaet Sander AS til å holde foredrag om Fremtidsfullmakt: 

"Hva er en fremtidsfullmakt, hvordan settes en slik fullmakt opp og hvorfor bør alle lage en fremtidsfullmakt?" 

Vi siterer fra Statsforvalteren.no:

"Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i framtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter en fremtidsfullmakt, kan du selv bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv".


For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt advokat Sander på tlf. 942 18 620 eller epost: ds@sanderlaw.no.