Alterduk til Lørenskog kirke

Da Lørenskog Husflidslag fikk forespørsel fra Lørenskog kirke om noen i laget kunne brodere ny alterduk til Lørenskog kirke, tenkte vi øyeblikkelig på Signe Berg som har god kunnskap i brodering, blant mange andre teknikker hun mestrer.

Signe var straks villig, og har jobbet med prosjektet i flere måneder. 

Duken er brodert etter mønsteret til den gamle, og dette var et stort og krevende arbeid. Duken er 6 meter lang! Vi retter stor takk til Signe for innsatsen til dette store prosjektet! 

Her er et utsnitt av duken.