post@lorenskog-husflidslag.no

Årsmøte og temamøte "Om framtidsfullmakt"

Årsmøte i Lørenskog Husflidslag blir holdt tirsdag 7. februar 2023 kl 1830-2100 på Skårer gård. Møtet holdes på kjøkkenet i låven.

Det blir gjennomgang av vanlige årsmøtesaker. Dokumentene blir lagt ut på hjemmesiden så fort alt er klart.

Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent for 2023.

Etter årsmøtet vil advokat Dennis Sander fra advokatfirmaet Sander AS snakke om framtidsfullmakter og om spørsmålene: "Hva er en framtidsfullmakt, hvordan settes en slik fullmakt opp og hvorfor bør alle lage en framtidsfullmakt?"

"Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i framtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter en framtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv" (Statsforvalteren.no).


Velkommen til årsmøte og etterfølgende interessant temamøte!