post@lorenskog-husflidslag.no

Årsmøte og temamøte 9. februar

Årsmøtet holdes onsdag 9. februar 2022 på Skårer gård, Lørenskog Bygdemuseum. Vi får låne "fjøset" - lokalet på låven som ligger ytterst til høyre i låven, med inngang fra tunet inne på gården. Her var tidligere museumsutstillingen, men lokalet er nå bygget om og har plass til flere enn det vi kan ha i Smia.

Vi minner om at det ikke er lov å parkere inne på tunet.

Årsmøtet starter kl 18.30 med gjennomgang av vanlige årsmøtesaker.

Vi gjør oppmerksom på at stemmeberettigede på årsmøtet er de som har betalt kontingent for INNEVÆRENDE år (vedtatt av NHs landsmøte i 2021 og dessverre ikke oppdatert i katalogen vår).

Årsmøtedokumentene blir lagt ut på hjemmesiden vår i løpet av uke 5, og vi ber dere vennligst selv sørge for utskrift av dokumentene for å ha med til møtet.

Etter årsmøtet blir det temamøte med besøk av Helén Moum Østbye fra Lørenskog Historielag. Hun vil holde foredraget "Klær skapte folk, og folk skapte klær. En titt på klær og bruksgjenstander sett i lokalhistorisk perspektiv". 

Hun vil lede oss gjennom Lørenskogs historie sett gjennom klær og bruksgjenstander fra en tid da masseproduksjon og klesbutikker var ukjent for folk flest. Vi får også se bilder, og høre historien om Kathrine Boeck (1869-1958), også kalt Fruen på Losby.

Mange av smittevernreglene blir fjernet nå i kveld, men vi oppfordrer likevel alle til å vise forsiktighet og hensyn til andre.

Velkommen til årsmøtet og en spennende temakveld!