ÅRSMØTE 2023                               post@lorenskog-husflidslag.no

Årsmøte 2023

Årsmøte holdes tirsdag 7. februar 2023 kl 1830 på Skårer gård (i det nye kjøkkenet i låven med inngang fra tunet).

Årsmøtedokumentene blir lagt ut på denne siden i slutten av uken.

Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for 2023.