Årsmøte 2021

19.03.2021 - Siste oppdatering:
Avstemmingen til årsmøtet ble gjennomført innen fristen 10.03.2021, og det var 31 medlemmer som sendte inn sin stemme. Vi er godt fornøyd med dette, og takker alle som deltok!

Protokollen er signert og klar, klikk her for å lese/laste den ned.


23.02.2021:

Første del av årsmøte-prosessen er nå gjennomført, hvor medlemmene har hatt anledning til å stille spørsmål og gi kommentarer og forslag til dokumentene.
Det har ikke kommet spørsmål, kommentarer eller forslag fra medlemmene innen fristen 21. februar.

Vi skal nå gjennomføre selve avstemmingen. Det gjøres ved at du fyller ut og sender inn SKJEMA 2 via lenken nederst på denne siden. Send gjerne inn skjemaet allerede nå, siste frist er utgangen av 10. mars 2021.

Styret vil registrere og telle svarene, som vil bli tatt inn i protokollen fra årsmøtet og kontrollert av underskriverne av protokollen. Avstemming på denne måten regnes som digital signatur. Protokollen blir sendt ut til alle medlemmer så snart den er ferdig.

-------------------------------------

Gjennomføring av årsmøtet 2021 vil skje via våre hjemmesider. Under finner du liste med de forskjellige dokumentene. 
Nederst finner du Skjema 1 og skjema 2, som skal benyttes på følgende måte:

Skjema 1: Gjelder eventuelle kommentarer, spørsmål du måtte ha til dokumentene, og/eller eventuelle alternative kandidater til valget. 
Dette skjemaet må sendes innen utgangen av søndag 21. februar 2021.

Skjema 2: Gjelder din avstemming hvorvidt du godkjenner de forskjellige dokumenter (alle er spesifisert).  Dette blir din stemme for årsmøtet og må sendes innen utgangen av onsdag 10. mars 2021. Dette blir dermed datoen for årsmøtet.

Her er årsmøtedokumentene:

Virksomhetsplan 2021 NB! Rettet versjon pr. 12.02.21

Skjema 1: Eventuelle kommentarer, spørsmål og forslag til alternative kandidater til årsmøtet 2021. Svarfrist 21. februar 2021.

Skjema 2: Din avstemming for årsmøtet for de forskjellige dokumenter. Svarfrist: 10. mars 2021.