Årsmøte 2021

07.02.2021 Kl.21:48
På grunn av koronasituasjonen anbefaler Norges Husflidslag at årsmøtene 2021 arrangeres som digitale møter eller epost-møter dersom det ikke er mulig å gjennomføre møtene fysisk. 

På grunn av smittesituasjonen i Lørenskog kommune, har styret vedtatt at årsmøtet 2021 skal avholdes via våre hjemmesider.

Dette vil bli et forenklet møte for å få vedtatt:

- Årsmelding 2020 
- Årsregnskap 2020 
- Virksomhetsplan, strategi og budsjett for 2021 
- Gjennomføre valg

Alle dokumenter ligger under "Info om årsmøte 2021" på toppen av forsiden.