Hva skjer?

Strikkekafe dagtid
15august 2018 kl.  10:00

Styremøte
21august 2018 kl.  18:00

Applikering/lappekafe dagtid
22august 2018 kl.  10:00

UFO-kveld (Uferdige Objekter)/strikkekafe kveld
22august 2018 kl.  18:00

Ung Husflid - arbeidsstue for barn
27august 2018 kl.  17:00

Strikkekafe dagtid
29august 2018 kl.  10:00

Applikering/lappekafe dagtid
5september 2018 kl.  10:00

Høstmarked
9september 2018 kl.  12:00

Vis alle hendelser